Ceird - Community Expressions Ireland - Spiddal, Co. Galway


Ceardlanna Teagmháil Buíochais Gailearaí Le Teacht Amhráin Ráiteas Misin Maidir le CEIRD Baile

Visit Ceird on Facebook


English / Gaeilge

Nuacht

Creative Writing WorkshopsCeardlanna/Léachtaí Scoile/Mioncheolchoirmeacha/Seónna.

Tá ceardlanna (in hallaí poiblí, leabharlanna, 7rl), léachtaí scoile, mioncheolchoirmeacha agus seónna le tairiscint againn do haoisghrúpaí éagsúla. Beidh níos mó ná stíl ceoil nó ealaíne amháin i gceist leis na scéimeanna seo. Níl CEIRD ach ar a thus, mar sin ní bhíonn ach cúpla tionscnamh le tairiscint againn go fóill.

Ceardlanna nua! Mí Dheireadh Fómhair-Mí na Nollaig 2015:
Seo líosta na gceardlann rialta. Beidh na ceardlanna seo ar siúl i gConamara idir Mí Dheireadh Fómhair agus Mí na Nollaig 2015:

Ceardlanna Fhraincise trí spraoi do pháistí roimhscoile agus bunscoile:

Fraincis trí spraoi do pháistí idir 3 agus 5 bliain d’aois: gach Máirt ó 4.15 go 5.15 i.n. i Nurturing Touch Centre (Wellness Centre), An Spidéal. Céad cheardlann: Dé Máirt 3ú Samhain. Ceardlann dheireanach: Dé Máirt 8ú Nollaig. Táille: 44 Euro le haghaidh 6 seachtainí.

Fraincis trí spraoi, do pháistí idir 6 agus 8 bliain d’aois: gach Luan ó 4.30 go 5.30 i.n. i Nurturing Touch Centre (Wellness Centre), An Spidéal. Céad cheardlann: Dé Luain 12ú Deireadh Fómhair. Ceardlann dheireanach: Dé Luain 7ú Nollaig. Táille: 50 Euro le haghaidh 8 seachtainí.

Fraincis trí spraoi, do pháistí idir 9 agus 12 bliain d’aois: gach Máirt ó 3 go 4 i.n. i Nurturing Touch Centre (Wellness Centre), An Spidéal. Céad cheardlann: Dé Máirt 13ú Deireadh Fómhair. Ceardlann dheireanach: Dé Máirt 8ú Nollaig. Táille: 75 Euro le haghaidh 8 seachtainí.

Cantaireacht Ghreagórach, do dhéagoirí agus dhaoine fásta ós cionn 15 bliain d’aois: gach Luan ó 8.15 go 9.30 i.n sa Nurturing Touch Centre (Wellness Centre), An Spidéal. Céad cheardlann: Dé Luain 2ú Samhain. Ceardlann dheireanach: Dé Luain 7ú Nollaig. Táille: 13 Euro le haghaidh rang amháin. Lascaine ar fáil má íoctar as an chúrsa iomlán ag tús an chúrsa!

Áirithintí: Déan teagmháil le CEIRD ar info@ceird.ie nó 085 2704576 chun áit a chur in áirithe!

Coinníollachaí a mbaineann le airithintí cúrsaí:

Fraincis: Tá muid ag glacadh áirithintí suas go DHÁ LÁ OIBRE roimh tús cúrsa. Má tá tú ag iarraidh cinntiú go mbeidh áit agat ar chúrsa, caithfear áirithint a dhéanamh roimhe sin! (ó thaobh leathanta oibre, tá CEIRD oscailte gach lá seachas an Domhnach. Do cheardlanna an Luain, caithfear áit a chuir in áirithe roimh an Aoine roimh tús an chúrsa).

Tá áiteanna teoranta ar ghach cúrsa Fraincise, agus ní bheidh cúrsa ar siúl muna bhfuil cúig háirithnt againn roimh tús cúrsa. Is féidir go gcuirfidh muid fáilte roimh scoláirí nua chuig na ceardlanna Fhraincise níos moille ná dhá lá roimh tús cúrsa, ach bhreathnódh sin ar an mhéid scoláirí a bhíonn ar an chúrsa cheanna féin agus eile. Ach fíu má tá tú mall ag cur áit in áirithe, déan teagmháil linn le do thoill. Má tá tú ró-mhall, cuirfidh muid ar líosta feithimh tú agus beidh muid i dteagmháil leat arís chomh luath agus a bheidh muid réidh leis an chéad chúrsa eile.

Cantaireacht Ghreagórach: Is féidir teacht ar an chúrsa seo, agus íoc as ar Drop-In, Pay as you go basis. Go raibh maith agaibh, afách, as úcht teagmháil a dhéanamh linn má tá sibh chun teacht ar an chúrsa den chéad uair. Ní bheidh cúrsa Cantaireachta ar siúil muna bhfuil méid áraithe suime léirithe ag an phobal roimh tús cúrsa.


ÁIRITHINT RIACHTANACH. Áiteanna teoranta, agus ní bheidh cúrsa ar siúl muna bhfuil go leor áirithint againn roimh tús cúrsa. Áirithintí: info@ceird.ie nó 085 2704576. www.ceird.ie

Is féidir go mbeidh níos mó cúrsaí le fógairt againn do 2015. Má tá tuilleadh eolais uait maidir le ceardlanna eile s’againn, déan teagmháil le CEIRD ar info@ceird.ie nó 085 2704576, nó déan teagmháil linn trí leathanach Facebook s’againn.

 


 

 

 

 
© CEIRD 2015