Ceird - Community Expressions Ireland - Spiddal, Co. Galway


Ceardlanna Teagmháil Buíochais Gailearaí Le Teacht Amhráin Ráiteas Misin Maidir le CEIRD Baile

Visit Ceird on Facebook


English / Gaeilge

Maidir le CEIRD

Tá CEIRD ag tairiscint scéimeanna éagsúla ealaíne i gContae na Gaillimhe. Eagraíonn muid ceardlanna in hallaí poiblí, léirithe i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus léachtaí ollscoile a bhíonn ag plé le stíleanna éagsúla ealaíne. Tá ceolchoirmeacha beaga le tairiscint againn do thithe altranais freisin. Is é an aidhm atá ag CEIRD ná ceardlanna ceoil, teanga agus scríbhneoireachta a eagrú. Is féidir an ceol, scríbhneoireacht nó teanga iasachta a fhoghlaim ar chúiseanna éagsúla, is cuma cén aois tú.

Is cinnte nach bhfuil tú “ró-óg” nó “ró-shean” le bheith páirteach sna ceardlanna seo! Tá súil ag CEIRD deiseanna múinteoireachta a chruthú do ealaíontóirí na Gaillimhe freisin (físealaíontóirí, ceoltóirí, scríbhneoirí, aisteoirí, ceardaithe 7rl…). Más ealaíontóir tú ar mhaith leat múineadh linn, más scoil nó scoláire tú, tá súil againn go bhfaighidh tú inspioráid as suíomh CEIRD agus go mbeidh baint agat leis an scéim amach anseo.

Is amhránaí agus scribhneoir í Batsheva Battu. I Mí na Feabhra 2012, bhunaigh sí CEIRD go hoifigiúil. Seo cúpla focal uaithi:

Batsheva an t-ainm atá orm agus is as an Fhrainc mé. Tá mé ag obair mar amhránaí agus scríbhneoir le ós cionn deich mbliana anuas. Bhí mé i mo chónaí i gceithre cinn de thíortha éagsúla ó bhí mé óg agus de bhrí sin, tá suim mhór agam i dteangacha agus i gcultúir éagsúla, agus taithí agam ar stíleanna ceoil agus ealaíne difriúla. Tá spéis agam sa Cheol Domhanda ó bhí mé iontach óg agus cheol mé go leor amhrán as traidisiúin éagsúla, idir gaspal agus ceol giofógach, ceol giúdach agus amhránaíocht scornaí na nEiscimeach (Inuit throat singing). Tá mé ag díriú ar stíleanna ar leith le roinnt blianta anuas, go háirithe ceol meánaoiseach, amhránaíocht Sean-Nóis (as Gaeilge), ceol tíre na Breataine Móire agus na hÉireann (as Béarla), agus ceol na hAlban (as Gàidhlig).


Is scríbhneoir m’athair agus ba scríbhneoir m’athair mór, agus b’shin a spreag mé chun freastal ar Chúrsa Bunchéime i dTeangacha agus sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach i Sasana. Chaith mé roinnt blianta ag staidéar ceoil ar chúrsaí ollscoile éagsúla fosta (ceol clasaiceach sa Fhrainc agus san Iodáil, ceol meánaoiseach sa Fhrainc agus in Éirinn, Cúrsa Ardchéime i gCeol Traidisiúnta na hÉireann in Ollscoil Luimnigh agus Dioplóma i gCóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Traidisiúnta le Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gConamara). Buíochas leis na cúrsaí seo ar fad, bhí deis agam staidéar cruinn a dhéanamh ar an cheol agus ar an scríbhneoireacht. Is minic a bhím ar an stáitse le mo chuid amhránaíochta agus tá mé i mo bhall de ghrúpaí ceoil éagsúla a bhíonn ag díriú ar stíleanna difriúla.

Agus mé i mo chónaí i Sasana thosaigh mé ag cur ceoil le mo chuid filíochta féin. Fuair mé post ina dhiaidh sin mar songwriter sa Fhrainc. Cheap mé i gcónaí nach raibh aon bhaint idir an spéis a bhí agam sna teangacha agus an spéis a bhí agam sa cheol, ach tuigim anois gur teanga atá sa cheol i ndáiríre. Is féidir an oiread céanna a chur in iúl leis an cheol agus leis an scríbhneoireacht chruthaitheach.


Tá mé lonnaithe i nGaeltacht Chonamara faoi láthair, agus bím ag obair mar amhránaí agus scríbhneoir go lán-aimseartha ansin. Is áit fíor ealaíontúil í Conamara, dar liom, agus is maith liom go bhfuil go leor ceolteoirí, scribhneoirí, aisteóirí, ceardaithe agus físealaíontoirí ina gconaí san áit fosta. Bhunaigh mé CEIRD de bharr go bhfuil gréasán ag teastáil go géar idir na daoine seo ar fad, dar liom. Tá súil agam go mbeidh CEIRD in ann comhoibriú a éascú idir na ealaíontóirí seo amach anseo.

  
© CEIRD 2015