Ceird - Community Expressions Ireland - An Spidéal, Co. na Gaillimhe


Ceardlanna Teagmháil Buíochais Gailearaí Le Teacht Amhráin Ráiteas Misin Maidir le CEIRD Baile

Visit Ceird on Facebook


English / Gaeilge

Community Expressions Ireland - Community Singing / Arts - Co. Galway

Is tionscnamh amhránaíochta pobail/ealaíona pobail é Community Expressions Ireland, agus tá sé lonnaithe i gContae na Gaillimhe. Mar chuid den tionscnamh seo, tá réimse leathan ceardlanna amhránaíochta le tairiscint againn, ceardlanna atá feiliúnach do aoisghrúpaí éagsúla.

Is é an misean atá ag Community Expressions Ireland ná luach cultúrtha ar leith a chur chun cinn trí thaighde a dhéanamh ar ábhar ceardlainne: bíonn muid ag lorg amhrán nach gcloistear go minic agus déanann muid iad a theagasc arís i rith na gceardlann féin.

Is é an misean atá ag Community Expressions Ireland ná tionscnaimh eile a thairiscint sa scríbhneoireacht, aisteoireacht, scéalaíocht, damhsa agus eile, agus luach cultúrtha ar leith a chur chun cinn sna healaíona sin freisin. Tá sé mar chuspóir ag an scéim teagmháil agus comhoibriú a éascú idir ealaíontóirí na Gaillimhe.

 
© CEIRD 2015